Financierings- en Ondernemingsplan

Je hebt plannen om te investeren en kan niet alles zelf financieren. Hoe en waar vraag je dan een financiering aan? Krijg je eerlijke voorwaarden en tarieven en is de financieringsoplossing wel de juiste voor jouw bedrijf en investering?

Is mijn plan haalbaar?

Of je nu start als ondernemer of al langer bestaat, je komt vaak op een punt waarbij een bepaalde investering nodig zal zijn. Wat je eigenlijk als eerste moet weten is of de betreffende investering noodzakelijk is en past binnen de gekozen strategie van jouw onderneming. Wat zijn de kosten verbonden aan de investering en wat zijn de verwachtte opbrengsten. Ga je bijvoorbeeld voor een nieuwe machine of auto, of kies je een tweedehands. Aan elke beslissing zijn weer andere risico’s en kansen verbonden. Ondernemers zijn vooral geneigd om naar de kansen te kijken, terwijl de traditionele financiers meer naar de risico’s kijken. Om te bepalen of jouw investeringsplan haalbaar is, is het dan ook raadzaam om ook eens door die andere bril te kijken. Met ruim 20 jaar ervaring met financieringen, kan ik uitstekend beoordelen of een plan haalbaar is, maar ook jou als ondernemer uitleggen wat de gevolgen ervan kunnen zijn. Niet dat je dan anders moet beslissen, nee dat je daarmee een veel beter onderbouwde beslissing kan maken.

Waar kan ik terecht?

Om een financiering te krijgen, zal je tegenwoordig steeds meer zelf moeten voorbereiden. Oftewel je moet je plan klaar hebben, je gegevens compleet en paraat (liefst digitaal) en je moet weten waar je je vraag kunt indienen. Waar je vroeger bij één loket alles kon regelen (de traditionele bank), is het tegenwoordig veel beter om diverse financieringsvormen en aanbieders te combineren. Dit wordt vaak ook het stapelen van een financiering genoemd. Wat je hierdoor ook steeds meer ziet gebeuren is dat er steeds meer en meer verschillende aanbieders van financieringsoplossingen komen. Iemand die niet thuis is in dit landschap, ziet door de bomen het bos niet meer. Een makkelijke manier om de juiste soort aanbieder te selecteren is om de financiering te koppelen aan hetgeen waarvoor het bedoeld is. Een simpele verdeling is bijvoorbeeld:

  • Lease: voor alles wat rolt of draait. Looptijd meestal maximaal 5 jaar.
  • Lening: voor alles wat vast staat, bijvoorbeeld een pand. Looptijd meestel maximaal 20 jaar.
  • Krediet: voor werkkapitaal, dit fluctueert en kan steeds weer opgenomen worden. Looptijd onbepaalde tijd. Is een financieringsvorm die aan het verdwijnen is.
  • Factoring: voorschot op factuur- of debiteurenbasis. Is een steeds vaker voorkomende en flexibele financieringsvorm. Kan al vanaf 1 factuur.
  • Crowdfunding: vaak voor lastig bancair te financieren investeringen voor startende ondernemingen of ondernemingen met onvoldoende eigen inbreng of vermogen. Kan ook uitstekend als marketing instrument toegepast worden, zie je dan ook vaak bij horeca.

Wie kan mij helpen?

Een accountant kan je uitstekend helpen met het aanleveren van jouw cijfers, bijvoorbeeld in de vorm van een jaarrapport. Vaak kunnen ze ook helpen bij het opstellen van een prognose.

Een zakelijk adviseur (ik dus) kan je op een veel breder vlak helpen. Zo kijkt deze ook naar de toekomst van jouw bedrijf, jouw branche, jouw regio enz. Door het houden van een haalbaarheidsonderzoek weet je al waar jouw zwakke en sterke punten liggen, of de investering past bij jouw strategie, maar vooral of het mogelijk is om hiervoor een financiering te krijgen en in welke samenstelling en bij welke partijen. Vaak ben ik ook aanwezig bij gesprekken of andere communicatie met financieringspartijen en kan ik ervoor zorgen dat jij eerlijke voorwaarden en tarieven krijgt. Ik spreek naast de ondernemerstaal ook de banktaal en hiermee komt jouw boodschap veel beter aan bij de financier. Financierders waarderen de hulp van een adviseur enorm omdat ze dan al weten dat ze een kwalitatief goed beoordeelde en beargumenteerde aanvraag krijgen. Regelmatig stellen ze daarvoor een kortingsregeling voor beschikbaar, welke dan ook volledig ten goede komt aan mijn klant. Hiermee verdien ik de investering in mijn uren al grotendeels terug maar behoud ik ook altijd mijn onafhankelijkheid.